Polityka prywatności Sklepu www.abip.com.pl
https://abip.compl
(„Sklep”)
Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo.
Dlatego też poniżej prezentujemy Ci
najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach
cookies, które są wykorzystywane przez
nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)
Iwona Silva , przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro
Pośrednictwa Handlowego Abip , wpisany do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i
prowadzenia Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7621037724 , nr REGON 140205073
, ul. Staszica 16
07-200 Wyszków
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o
podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z
funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.
Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
świadczenie usług oferowanych w Sklepie
realizacja Twoich zamówień
marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
przesyłanie newslettera ,

Podstawa przetwarzania:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6
ust. 1 lit. b RODO)
ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Twoja zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej
zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
prowadzeniu marketingu bezpośredniego
przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
badaniu satysfakcji klientów
Podanie danych:
dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcie umowy .

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
brak możliwości korzystania z usług Sklepu
brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w
Sklepie
brak możliwości otrzymywania sugestii produktów, którymi możesz być zainteresowany
Możliwość cofnięcia zgody:
w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem

ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SKLEPIE
Jeśli zdecydujesz się zostawić komentarz w Sklepie, jego treść oraz część Twoich danych, takich jak:
nick
będzie widoczna dla innych użytkowników Sklepu.
PROFILOWANIE
W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj.
dokonywać profilowania, wykorzystując do tego
Twoje dane osobowe.
Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami
możesz być zainteresowany, na podstawie
Twoich dotychczasowych działań, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów
lub usług.
Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie
skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.
OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę
prawną, a więc do momentu, w którym:
przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową
zawartą przez Sklep przez strony
cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy
podstawą przetwarzania Twoich
danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania.

  • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi później .

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi
przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
dostępu do Twoich danych osobowych

ich sprostowania
usunięcia
ograniczenia przetwarzania
przeniesienia danych do innego administratora

A także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych
osobowych, opartego na art. 6
ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w
tym profilowania na podstawie
tych przepisów – jeśli ma to zastosowanie,
jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania ,
w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CIASTECZKA
Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
usunąć pliki cookies
blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
zapamiętywania informacji o Twojej sesji
statystycznym
marketingowym
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej
przeglądarce , możesz skorzystać z pliku pomocy.

Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w
przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki
znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer / Microsoft Edge
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej
znajduje się lista możliwych odbiorców
Twoich danych:
dostawca płatności
biuro księgowe
hostingodawca
podmiot zapewniający nam usługi statystyczne
podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
podmiot zapewniający usługi marketingowe
dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im
danych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:

abip@op.pl